ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนปกติเเละพิมพ์ประจำตัวผู้เข้าสอบ

ห้องเรียนปกติ ม.1 เเละ ม.4 ตั้งเเต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันสอบ


ย้อนกลับ คลิก


เว็บไซต์โรงเรียนอุตรดิตถ์ คลิก