ประกาศผลสอบ และ รายงานตัวออนไลน์ห้องเรียนพิเศษ (รอบสำรอง)

ขั้นตอนการรายงานตัว

กรุณาอ่านและศึกษาขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์โดยละเอียดจากปุ่ม คู่มือการรายงานตัว

คู่มือการรายงานตัว

รายงานตัวออนไลน์

ให้ผู้ที่มีลำดับตามประกาศรายงานตัวภายใน เวลา 08.30 - 16.30 น. ของวันที่ 14 มีนาคม 2566 เท่านั้น หากเกินช่วงเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ในการรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรุณาอ่านและศึกษารายละเอียดในประกาศอย่างเคร่งครัด!!

 • ม.1 วันที่ 14 มีนาคม 2566
 • ม.4 วันที่ 14 มีนาคม 2566
 • รายงานตัวออนไลน์

  ผู้ที่มีลำดับขึ้นบัญชีในหลายแผนการเรียนกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนการรายงานตัวออนไลน์

  เบราว์เซอร์ที่แนะนำสำหรับคอมพิวเตอร์


  แอปพลิเคชั่นสแกนเอกสารสำหรับสมาร์ทโฟน

  App Store for iPhone and iPad
  App Store
  for Android
  Google Play

  พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป  สรุปยอดผู้สมัครห้องเรียนพิเศษโรงเรียนอุตรดิตถ์ทั้งหมด

  ม.1 ห้องเรียน SMTE

  317

  ม.1 ห้องเรียน IEP

  159


  ม.4 ห้องเรียน SMTE

  155

  ม.4 ห้องเรียน IEP

  102

  ม.4 ห้องเรียน PEP

  100

  ม.4 ห้องเรียน ICT

  94