กลุ่มไลน์สำหรับสอบถามปัญหาในการสมัคร

      linem1
                    กลุ่มไลน์สมัคร ม.1
                  
       linem4
                    กลุ่มไลน์สมัคร ม.4

ผู้สมัครจะต้องดำเนินการ สมัคร และอัปโหลดหลักฐานให้เสร็จสิ้นภายใน 08.30-16.30 น. ของแต่ละวัน หากเกินกำหนดจะถือว่าข้อมูลการสมัครจะถูกนับเป็นของวันถัดไป

สายด่วนสมัครเรียนออนไลน์

083-085-5413

ติดต่อ - สอบถาม

โทรศัพท์ 0 5504 9665 ต่อ 140 โทรสาร 0 5504 9605

สายด่วนสมัครเรียนออนไลน์

083-085-5413

083-085-5201

083-094-5601


โรงเรียนอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่เลขที่ 15 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

FACEBOOK โรงเรียนอุตรดิตถ์