คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > Posts tagged "ระดับประเทศ"

ขอแสดงความยินดีกับ “นายภูบดินทร์ พุทธา” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สอบ O-NET วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2561 ได้ คะแนนสูงที่สุดเป็นลำดับที่ 1 ในจังหวัดอุตรดิตถ์ จากนักเรียนทั้งหมด 2,153 คน และคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนอุตรดิตถ์ มากกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ถึง 10.69 คะแนน

"วาระดีวันเลิศประเสริฐสิทธิ์ มวลมิ่งมิตรชมชื่นรื่นสมอง คะแนนโอเน็ตประกาศแล้วจ้ะน้องน้อง ศิษย์ อต. ไม่เป็นสอง ต้องชมเชย ภูบดินทร์ พุทธา น่าชื่นจิต ครูอาจารย์ ลุ้นศิษย์ เอาละเหวย ภาษาไทย อต. เก่งอย่างเคย สุดยอดเลย น้ำเงินชมพู คู่แผ่นดิน"

Top