📣📣การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒📣📣

วันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิRead More…

โรงเรียนอุตรดิตถ์เปิดระบบกรอกใบสมัครออนไลน์ สมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอุตรดิตถ์เปิดระบบกรอกใบสมัครออนไลน์สมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1 แลRead More…

ปฎิทินการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2563

ปฎิทินการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2563 สามารถติดตามRead More…

กิจกรรม Open House 2020 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 111 ปี เปิดเส้นทางฝัน ก้าวสู่วันอนาคต “Embrance a Challenge, change for a future”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม Open House 2020โรงเรียนอุตรดิRead More…

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร โครงการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ “เพชรท่าเหนือ” ประจำปีการศึกษา 2562

  เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ทำคะแนนได้ได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยวิชาคณRead More…