คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > 2019 > กันยายน

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์พร้อมคณะผู้บริหาร รับผ้าพระกฐินและเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 30 กันยายน 2562 นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์พร้อมคณะผู้บริหาร รับผ้าพระกฐินและเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 4866

” UTD Cowboy Night Party ” งานแสดงมุทิตาจิตคณะครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์

วันที่ 28 กันยายน 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม " UTD Cowboy Night Party " งานแสดงมุทิตาจิตคณะครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยมีข้าราชการครูโรงเรียนอุตรดิตถ์เกษียณอายุราชการ 3 ท่าน ดังนี้ 4921

“น้อมจิตบูชา มุทิตา คราเกษียณ” 2562

วันที่ 19 กันยายน 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 2562 "น้อมจิตบูชา มุทิตา คราเกษียณ" 4814

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตราๆ เงินเดือนๆ ละ 9,000 บาท รับสมัครวันที่ 27 กันยายน 2562 - 8 ตุลาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) โดยยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนอุตรดิตถ์ รายละเอียดดังไฟล์แนบ    

โรงเรียนอุตรดิตถ์นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

วันที่ 18-20 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนอุตรดิตถ์นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก ผลการแข่งขันดังนี้ 4777

โรงเรียนอุตรดิตถ์ขอแสดงความยินดีกับนายวงกต จุลรังสี ข้าราชการครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเสมาพิทักษ์

โรงเรียนอุตรดิตถ์ขอแสดงความยินดีกับนายวงกต จุลรังสี ข้าราชการครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี 2562 จากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 4763

📣 นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สอวน. ค่าย 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร📢

ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 4 คน ได้แก่▶ เด็กชายโภไคย โภคาทรัพย์ ชั้น ม.3/1▶ นายศุภธนากร ชมบ้านแพ้ว ชั้น ม.4/1▶ นายชัยชนะ จังติยานนท์ ชั้น ม.4/1▶ นายสรเชษฐ์ มีปา ชั้น ม.5/1 การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร      

การมอบทุนการศึกษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.00-14.30 น. นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ นายวีระพนธ์ คำดี และว่าที่ ร.ต.จิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาในระดับชั้น ม.1-6 จำนวน 130 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 207,000 บาท ดำเนินการโดย งานแนะแนว โรงเรียนอุตรดิตถ์ ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์งานแนะแนว      

Top