คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > 2019 > สิงหาคม

🎉นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562🎉

วันที่ 31สิงหาคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ พานักเรียนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562 4288

กิจกรรม English Fun Day Trip

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English Program: IEP) จัดกิจกรรม English Fun Day Trip ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และ 4/3 เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติในเชิงบวกของผู้เรียนที่มีต่อภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ในสถานการณ์จริงภายนอกห้องเรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ     ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ ห้องเรียนพิเศษIntensive English Program (IEP)

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอุตรดิตถ์

วันที่ 19-30 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยมีการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภทเช่น ฟุตซอล วอลเลย์บอล เปตอง เซปักตะกร้อ บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส โดยมีนักเรียนแต่ละคณะสีร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้รักสามัคคี 4286

พิธีมอบเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายการที่ 1 : การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ ชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ “NAKHONSAWAN S-M-E Contest” ปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 4186

พิธีมอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

28 สิงหาคม 2562 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอตุรดิตถ์    

📣⚽🏀 บรรยากาศการแข่งขันกีฬาสี ⚽🏀🎉

วันที่ 19-30 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอุตรดิตถ์ ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันหลังจากหมดคาบเรียนสุดท้าย โดยมีการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภทเช่น ฟุตซอล วอลเลย์บอล เปตอง เซปักตะกร้อ บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส 4221

📣 นายกันณวัฒน์ จันรุน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี📢

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 จัดโดย สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 4219

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ MediaKids Academy จัดกิจกรรม English Camp แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

17-18 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ MediaKids Academy จัดกิจกรรม English Camp แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00-16.30 น. ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 4143

โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2562

  วันที่ 25 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2562 ค่าย 1 การจัดสอบคัดเลือกครั้งนี้มี 7 วิชา 4173

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมสอนเสริมด้านภาษาอังกฤษ Gifted English แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ห้องเรียนพิเศษ

24 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมสอนเสริมด้านภาษาอังกฤษ Gifted English แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ห้องเรียนพิเศษ 4154

Top