คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > 2019 > มิถุนายน

📣📣กิจกรรมโครงการเดิน-วิ่งการกุศล “วิ่งเพื่อน้อง” มินิมาราธอน ครั้งที่1📣📣

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00-19.00 น. และวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 03.30 น. นักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 50 นาย ช่วยงานดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัย ภายในสนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) ที่ทำการจัดกิจกรรมในโครงการเดิน-วิ่งการกุศล “วิ่งเพื่อน้อง” Running for the younger 2191

📣📣การฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2562 📣📣

วันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย,หญิง) ชั้นปีที่ 2, 3 เข้ารับการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชาประจำปีการศึกษา 2562 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 35 อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 2173

โรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอตุรดิตถ์ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอตุรดิตถ์ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 2152

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 10 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ พานักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และ 1/2 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 10 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2234

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2562

🎉ข่าวประชาสัมพันธ์ 👍 ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2562 2020

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดสอบสัมภาษณ์โครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปีรุ่นที่ 59

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดสอบสัมภาษณ์โครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปีรุ่นที่ 59 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 2023

“กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง IEP ” ให้กับนักเรียน ม.1/3 และ ม.4/3

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ IEP ได้จัด "กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง IEP " ให้กับนักเรียน ม.1/3 และ ม.4/3 2415

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เพื่อการประเมินและติดตามสถานศึกษาเชิงประจักษ์ เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เพื่อการประเมินและติดตามสถานศึกษาเชิงประจักษ์ เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 2382

งานโรงเรียนสุจริต โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมส่งประกวดภาพยนตร์สั้นและวาดภาพระบายสี หัวข้อ “สุจริต โปร่งใส อ.ต.ก้าวไกล เมืองไทยก้าวหน้า”

งานโรงเรียนสุจริต โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมส่งประกวดภาพยนตร์สั้นและวาดภาพระบายสี หัวข้อ “สุจริต โปร่งใส อ.ต.ก้าวไกล เมืองไทยก้าวหน้า” 1. ภาพยนตร์สั้น(ความยาว 5 นาที) รางวัล • ชนะเลิศอันดับ 1 เงิน 5,000 บาท • รองชนะเลิศอันดับ 1 เงิน 4,000 บาท • รองชนะเลิศอันดับ 2 เงิน 3,000 บาท • ชมเชย เงิน 1,000 บาท 2.วาดภาพระบายสี รางวัล ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย ชนะเลิศอันดับ 1 เงิน 700 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงิน 500 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เงิน 300 บาท ระยะเวลา: สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 12 กค.62 22 กค.62 กำหนดส่งภาพวาด 31 กค.62 กำหนดส่งคลิปภาพยนตร์สั้น (ผู้เข้าร่วมส่งผลงานทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม) ** สมัครและส่งผลงานได้ที่ ครูกันต์กมล ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล (ห้องปกครอง)โทร 089-7083924  

เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครสอบ เพชรยอดมงกุฎประจำปีการศึกษา2562

ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครสอบ #เพชรยอดมงกุฎประจำปีการศึกษา2562 นักเรียนสนใจรายวิชาใด ให้นักเรียนลงชื่อได้ณ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ห้อง 234) มีวิชาที่เปิดสอบดังต่อไปนี้1) วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น2) วิชาฟิสิกส์3) วิชาเคมี 4) วิชาชีววิทยา #หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562

Top