คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > 2019 > มิถุนายน

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 10 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ พานักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 10 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1859

คณะผู้บริหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2562

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 1801

🎉🎉 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 🎉🎉

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ โรงเรียนอุตรดิตถ์ พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1706

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวน นักเรียน ครู บุคลากร และบุคคลทั่วไปชมนิทรรศการ วันสุนทรภู่

วันที่ 17 -26 มิถุนายน 2562 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวน นักเรียน ครู บุคลากร และบุคคลทั่วไปชมนิทรรศการ วันสุนทรภู่ และร่วมกิจกรรมรักการอ่านผ่านบทกวี สุนทรภู่ (มีของที่ระลึกและเกียรติบัตรแจกสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม) สถานที่ : ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนอุตรดิตถ์

นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการเข้าร่วมประกวด Sticker Line ภายใต้หัวข้อ “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา” ในงาน Safety Day

วันศุกร์ ที่ 14  มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการเข้าร่วมประกวด Sticker Line ภายใต้หัวข้อ "การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา" ในงาน Safety Day ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยได้รับรางวัลดังนี้ 1674

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.5 และ ม.6

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1601

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.2 และ ม.3

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1534

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.1 และ ม.4

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 และพิธีประดับตราสัญลักษณ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ และทีมนักเรียนประชาสัมพันธ์ คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม    

ต้อนรับกรรมการตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ต้อนรับกรรมการตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 1737

Top