กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) โรงเรียนอุตรดิตถ์นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) โรงเรียนอุตรRead More…

ศึกษาดูงานโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงเรียนกาญจนาภิเษก นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมRead More…

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนอุตรดิตถ์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ศิษย์เก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2525 โปรแกรมวิทยRead More…

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและผูRead More…

ประกาศรายชื่อนักเรียน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ม.1ภาค-1-Read More…

คู่มือครูที่ปรึกษา งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2562

คู่มือครูที่ปรึกษา งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอุตรดิตถ์  ดRead More…