คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > 2019 > พฤษภาคม

📣นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ (Gifted Math) ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์(Gifted Math) 1345

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเรื่อง โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC รุ่นที่ 19

ผู้มีสิทธิ์สมัคร : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ค่าสมัคร: 200 บาท สมัครที่ : ครูกันต์กมล ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล (ห้องปกครอง) หรือห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระยะเวลาการสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้- 1 กค.62

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมดี ๆ ที่น่าสนใจ โดยเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมดี ๆ ที่น่าสนใจ โดยเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่ ดังนี้ม.1 - คัดลายมือม.2 - ประพันธ์กลอนสุภาพม.3 - เพลินเสียงสำเนียงเสนาะม.4 - วาดภาพประกอบคำประพันธ์ ม.5 - เขียนเรียงความม.6 - เขียนอธิบาย บรรยาย พรรณนา ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ครูภาษาไทยทุกคน    

รร.อุตรดิตถ์ ร่วมงานประเพณีอัฐมีบูชา พิธีห่มผ้าพระบรมธาตุทุ่งยั้งประดับพระนามาภิไธย ส.ธ.

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ และ ว่าที่ร.ต.จิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมงานประเพณีอัฐมีบูชา พิธีห่มผ้าพระบรมธาตุทุ่งยั้งประดับพระนามาภิไธย ส.ธ. 1123

โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยในภาคบ่ายเป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยในภาคบ่ายเป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการนี้ ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ประธานในพิธี 1102

โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยในภาคเช้าเป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการนี้ ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ประธานในพิธี 1065

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ จัดประชุมภาคี 4 ฝ่าย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จัดประชุมปรึกษาหารือและข้อตกลงร่วมกันของภาคีทั้ง 4 ฝ่าย ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ฯ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ เจ้าหน้าที่การเงินโครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ ตัวแทนผู้ปกครองและนักเรียนทั้ง 6 ระดับชั้น เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ MediaKids Academy จัดการแข่งขันผ่านแอปพลิเคชั่น MK Vocab

ประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ MediaKids Academy จัดการแข่งขันผ่านแอปพลิเคชั่น MK Vocab เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศแต่ละระดับชั้นไปประเทศสิงคโปร์ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม: นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ทุกคน 1051

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมกันปลูกป่า เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุตรดิตถ์ จำนวน 80 คน ร่วมกันปลูกป่าเนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยมีครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นผู้ควบคุมดูแล ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์  

Top