คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > 2019 > พฤษภาคม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดย ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้คณะผู้บริหารโรงเรียนได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน และชี้แจงนโยบายของโรงเรียนและแนวทางการปฏิบัติของผู้ปกครองและนักเรียน ณ หอประชุมน้ำเงินชมพูโรงเรียนอุตรดิตถ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตามฐานโดยทีมงานสภานักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนทำความรู้จักเพื่อนๆ พี่ๆ และสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนมากยิ่งขึ้น ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ภาพ : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ และทีมนักเรียนประชาสัมพันธ์ https://web.facebook.com/PRUTD/media_set?set=a.2346312965654248&type=3

ประกาศรายชื่อนักเรียน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ม.1ภาค-1-ปีการศึกษา-2562ดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3 ม.4ภาค-1-ปีการศึกษา-2562ดาวน์โหลด

คู่มือครูที่ปรึกษา งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2562

คู่มือครูที่ปรึกษา งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอุตรดิตถ์  ดาวน์โหลด

โรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นศูนย์อบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล

วันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นศูนย์อบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โดยมี ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญและตักบาตร ณ บริเวณวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง

วันที่​ 4​ พฤษภาคม​ 2562​ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรในกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเษก โดยมี นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

Top