📣นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ (Gifted Math) ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และโครงการRead More…

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

 
Read More…

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเรื่อง โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC รุ่นที่ 19

ผู้มีสิทธิ์สมัคร : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ค่าRead More…

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมดี ๆ ที่น่าสนใจ โดยเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมดี ๆ ที่น่าสนRead More…

รร.อุตรดิตถ์ ร่วมงานประเพณีอัฐมีบูชา พิธีห่มผ้าพระบรมธาตุทุ่งยั้งประดับพระนามาภิไธย ส.ธ.

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ และ ว่าที่ร.ต.จิรเชษฐ์ จัRead More…

โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยในภาคบ่ายเป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคRead More…

โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคRead More…

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ จัดประชุมภาคี 4 ฝ่าย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลRead More…

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ MediaKids Academy จัดการแข่งขันผ่านแอปพลิเคชั่น MK Vocab

ประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ MediaKids Academy จัดกาRead More…

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมกันปลูกป่า เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุตRead More…