📣นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ (Gifted Math) ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิRead More…

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

 
Read More…

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเรื่อง โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC รุ่นที่ 19

ผู้มีสิทธิ์สมัคร : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเRead More…

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมดี ๆ ที่น่าสนใจ โดยเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดกิRead More…

รร.อุตรดิตถ์ ร่วมงานประเพณีอัฐมีบูชา พิธีห่มผ้าพระบรมธาตุทุ่งยั้งประดับพระนามาภิไธย ส.ธ.

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ และ ว่Read More…

โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยในภาคบ่ายเป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการประชุมผู้ปRead More…

โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการประชุมผู้ปRead More…

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ จัดประชุมภาคี 4 ฝ่าย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คRead More…

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ MediaKids Academy จัดการแข่งขันผ่านแอปพลิเคชั่น MK Vocab

ประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่Read More…

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมกันปลูกป่า เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาRead More…