คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > 2019 > มีนาคม

โรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมถวายพานพุ่มเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 31 มีนาคม 2562 ว่าที่ ร.ต.จิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมถวายพานพุ่มเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ 590

สระเกล้าดำหัวครูอาวุโส

วันที่ 29 มีนาคม 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมสระเกล้าดำหัวครูอาวุโส เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดย ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี กล่าวอวยพร และมอบของที่ระลึกให้กับคุณครูอาวุโส จากนั้นคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รดน้ำดำหัวครูอาวุโส ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น และสนุกสนาน ณหอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ 600

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้ารับพระราชทานรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้ารับพระราชทานรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี จิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นผู้รับ พร้อมกับ คณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ 574

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่องรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ปีการศึกษา 2562 ตามประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์เรื่องการรับสมัครเข้าห้องเรียนปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ปีการศึกษา 2562 566

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 นั้น 538

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2562 โดยเปิดรับสมัครวันที่ 22, 23, 25, 26 และ 27 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 532

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประชุมเพื่อร่างความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม

วันนี้ 13 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และคณะผู้บริหาร อาจารย์โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้ประชุมเพื่อร่างความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 527

โรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรม Big Day เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562

วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ นำนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วม กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัด กิจกรรม Big Day (โค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง) เพื่อเป็นการเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 800 คน โดยมี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในพิธี 545

Top