คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > 2019 > กุมภาพันธ์

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ที่ประสงค์จะเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร’62

ประกาศจากสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ที่ประสงค์จะเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร'62 เตรียมตัวให้พร้อมในช่วงปิดเทอมดังนี้ 1.เตรียมตัวด้านสมรรถภาพร่างกายตามตาราง(pointing down) 2.เตรียมขนาดร่างกายตามตาราง(pointing down) 3.เตรียมสำเนาปพ.1 4.เตรียมสำเนาทะเบียนบ้าน (ตนเอง+บิดา+มารดา) หมายเหตุ : ข้อ1-4 เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยเวลาในการเตรียมตัวล่วงหน้า..และมักพบปัญหาอยู่เสมอ และหลักฐานอื่นๆจะแจ้งอีกครั้งในช่วงเปิดภาคเรียน

งานแนะแนว​ งานโสตฯ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เตรียมความพร้อมนักเรียนสอบ​สัมภาษณ์​ทุนมหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น​ ​หลักสูตร​นานาชาติ​

งานแนะแนว​ งานโสตฯ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เตรียมความพร้อมนักเรียนสอบ​สัมภาษณ์​ทุนมหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น​ ​หลักสูตร​นานาชาติ​ คณะเศรษฐศาสตร์​ ของนางสาวจิตรา​ โอวาสิทธิ์​ และนางสาวธนพร พูลสมบัติ​ โดย​Vedio Conference จากประเทศญี่ปุ่น​ ในวันที่ 19 -20 กุมภาพันธ์ 2562

เปิดระบบกรอกใบสมัครออนไลน์ เพื่อสมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอุตรดิตถ์เปิดระบบกรอกใบสมัครออนไลน์ เพื่อสมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 โดยสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้แล้วทางเว็บไซต์โรงเรียนอุตรดิตถ์ www.utd.ac.thหรือตามลิ้งค์ http://www.utd.ac.th/admissions62/ 265

รางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยในการแข่งขันเซียนสำรวจ

14 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวันเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 ณ คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยในการแข่งขันเซียนสำรวจ ครูผู้ควบคุม ครูสายปัญญา สุธีรภิญโญ และครูเฉลิมรัตน์ ชูเนียม 235

📣📣 การอบรมเตรียมการปฏิบัติหน้าที่ รด.จิตอาสาประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 📣📣

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น. นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้ารับการอบรมเตรียมการปฏิบัติหน้าที่ รด.จิตอาสาประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ในวันที่ 17 และ 24 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมสีหราช โดย สนง.กกต.อุตรดิตถ์ ประธานในพิธีคือ พล.ต. ชัยเดช สุรวดี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 250

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับสมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับสมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2562 196

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังไฟล์แนบ 186

กำหนดการการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Top