ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรีRead More…

โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาองค์กร (Organization Development: OD ) และการขับเคลื่อนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC )”

วันที่ 10-11 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิRead More…

โรงเรียนอุตรดิตถ์แสดงความยินดีกับ ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรRead More…