ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ให้เกีRead More…

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ให้เกีRead More…

สุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ และนางรุ่งรัตน์ วาทหงษ์ Read More…

โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาองค์กร (Organization Development: OD ) และการขับเคลื่อนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC )”

วันที่ 10-11 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิRead More…

พลพิพัฒน์ ผโลศิลป์ นักเรียน อ.ต. ทำผลงานระดับประเทศ

โรงเรียนอุตรดิตถ์ แสดงความยินดีกับ นายพลพิพัฒน์ ผโลศิลป์ ซึ่งร่วมการแRead More…

โรงเรียนอุตรดิตถ์แสดงความยินดีกับ ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนอุตรดRead More…