กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ รอบภาคการศึกษา 17

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุตรดิตRead More…

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) รอบ All Star Intelligent Contest

📣 นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลระดับจังหวัด เกียรติบัตร พรRead More…

🎉นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ประเภททีม) และรางวัลชมเชย (ประเภทบุคคล)

📜การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพรRead More…

📣📣นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 📣📣

วันที่ 8 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และโครงการห้องเรียนพRead More…

นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ รายการ “พิชัยครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ครั้งที่ 6”

📣 นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ราRead More…

นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ

📣 นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ รายการ “พิRead More…