คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > คนเก่งของเรา

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ดังต่อไปนี้ รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ดังต่อไปนี้ 2338

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกิจกรรม “Drone STEM: การพัฒนาทักษะควบคุมอากาศยานไร้คนขับร่วมกับการเรียนรู้แบบ STEM”

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม "Drone STEM: การพัฒนาทักษะควบคุมอากาศยานไร้คนขับร่วมกับการเรียนรู้แบบ STEM" ได้รับรางวัลชนะเลิศและได้รับรางวัลพิเศษเป็น เครื่องบินโดรนรุ่น DJI Tello Edu มาฝึกซ้อมที่โรงเรียน รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 1.ด.ช. คณิน น้อยศิริ2.ด.ช.ศุภวิช รัฐธรรม3ด.ช.ภูมิภัทร อินมูล4.ด.ช.เปี่ยมโชค พร้อมมิตร ภาพ/ข่าว: เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์  

โรงเรียนอุตรดิตถ์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดท่ามวยพระยาพิชัยดาบหัก

 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดท่ามวยพระยาพิชัยดาบหัก ในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 จากระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีครูผู้ควบคุมทีมคือ นายมะเนศร์ อ่อนทอง และนางสาววาสนา จันทร์น้อย ณ โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์    

นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการเข้าร่วมประกวด Sticker Line ภายใต้หัวข้อ “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา” ในงาน Safety Day

วันศุกร์ ที่ 14  มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการเข้าร่วมประกวด Sticker Line ภายใต้หัวข้อ "การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา" ในงาน Safety Day ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยได้รับรางวัลดังนี้ 1674

ประธาน AFS เขตอุตรดิตถ์ ดร.บัญชร จันทร์ดา มอบรางวัล AFS ดีเด่น เขตอุตรดิตถ์ แก่ คุณครูนิตยา แก้วทองมา จากมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทยนานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ประธาน AFS เขตอุตรดิตถ์ ดร.บัญชร จันทร์ดา มอบรางวัล AFS ดีเด่น เขตอุตรดิตถ์ แก่ คุณครูนิตยา แก้วทองมา จากมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทยนานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2562 ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    

โรงเรียนอุตรดิตถ์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ที่สอบผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายได้เป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2562

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ที่สอบผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายได้เป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2562 ดังนี้ 794

♥️ สาวอุตรดิตถ์ “ฟ้า รสนันท์ มากพันธ์” ในบทเพลง นักร้องบ้านนอก ♥️

ขอเชิญร่วมเชียร์และให้กำลังใจตัวแทนจังหวัดอุตรดิตถ์ “ฟ้า รสนันท์ มากพันธ์” ในการประกวด เยาวชนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 9 โหวตได้แล้ววันนี้ 776

👍🏻📣 ภูมิใจ ศิษย์เก่า อ.ต. สร้างชื่อ สอบใบอนุญาตวิศวกรได้คะแนนสูงสุด 👍🏻📣

โรงเรียนอุตรดิตถ์ขอแสดงความยินดีกับ นายราชย์ รุ่งรังสรรค์ ศิษย์เก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้รับเกียรติบัตรในฐานะสมาชิกสภาวิศวกร ที่ทำคะแนนทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ได้คะแนนสอบสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร เป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานสภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ขอชื่นชมในความตั้งมั่นทุ่มเทความพยายามทั้งสิ้นจนประสบผลสำเร็จเป็นแรงบันดาลใจที่มีค่ายิ่งแก่รุ่นน้อง อ.ต. สืบต่อไป 728

👍🏻📣 พิธีประดับเข็มเกียรติยศศูนย์ครอบครัวพอเพียง 👍🏻📣

โรงเรียนอุตรดิตถ์ พานักเรียนประธานรุ่นศูนย์ครอบครัวพอเพียง​ เข้าค่ายส่งเสริมศักยภาพประธานแกนนำเยาวชนครอบครัวพอเพียง​ “PRESIDENT NUMBER 1​“ จำนวน​ 2​ คน ได้แก่ 1. นายจักรพันธุ์ แก่นทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประธานศูนย์ครอบครัวพอเพียง ปี 2561 2.นายณัทพัฒน เอื้อเฟื้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประธานศูนย์ครอบครัวพอเพียง ปี 2562 ในกิจกรรมนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (​สปสช.)​ และ​ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)​ ในการนี้ นักเรียนแกนนำเยาวชนได้เข้าร่วมพิธีประดับเข็มเกียรติยศ​ โดย​ พลเอก จรัล กุลละวณิชย์​ ประธานในพิธี​ เป็นผู้ประดับเข็มเกียรติยศให้แก่ประธานศูนย์ครอบครัวพอเพียง เมื่อวันที่​ 6-8 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ​ ค่ายพักแรม สวนสยาม-ทะเลกรุงเทพ

ขอแสดงความยินดีกับ “นายปกรณ์ ปราบสมรชัย” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ได้คะแนนสูงสุดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับ "นายปกรณ์ ปราบสมรชัย" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ได้คะแนนสูงสุดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 (92.00 คะแนน)

Top