คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > คนเก่งของเรา

โรงเรียนอุตรดิตถ์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ที่สอบผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายได้เป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2562

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ที่สอบผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายได้เป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2562 ดังนี้ 794

♥️ สาวอุตรดิตถ์ “ฟ้า รสนันท์ มากพันธ์” ในบทเพลง นักร้องบ้านนอก ♥️

ขอเชิญร่วมเชียร์และให้กำลังใจตัวแทนจังหวัดอุตรดิตถ์ “ฟ้า รสนันท์ มากพันธ์” ในการประกวด เยาวชนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 9 โหวตได้แล้ววันนี้ 776

👍🏻📣 ภูมิใจ ศิษย์เก่า อ.ต. สร้างชื่อ สอบใบอนุญาตวิศวกรได้คะแนนสูงสุด 👍🏻📣

โรงเรียนอุตรดิตถ์ขอแสดงความยินดีกับ นายราชย์ รุ่งรังสรรค์ ศิษย์เก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้รับเกียรติบัตรในฐานะสมาชิกสภาวิศวกร ที่ทำคะแนนทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ได้คะแนนสอบสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร เป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานสภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ขอชื่นชมในความตั้งมั่นทุ่มเทความพยายามทั้งสิ้นจนประสบผลสำเร็จเป็นแรงบันดาลใจที่มีค่ายิ่งแก่รุ่นน้อง อ.ต. สืบต่อไป 728

👍🏻📣 พิธีประดับเข็มเกียรติยศศูนย์ครอบครัวพอเพียง 👍🏻📣

โรงเรียนอุตรดิตถ์ พานักเรียนประธานรุ่นศูนย์ครอบครัวพอเพียง​ เข้าค่ายส่งเสริมศักยภาพประธานแกนนำเยาวชนครอบครัวพอเพียง​ “PRESIDENT NUMBER 1​“ จำนวน​ 2​ คน ได้แก่ 1. นายจักรพันธุ์ แก่นทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประธานศูนย์ครอบครัวพอเพียง ปี 2561 2.นายณัทพัฒน เอื้อเฟื้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประธานศูนย์ครอบครัวพอเพียง ปี 2562 ในกิจกรรมนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (​สปสช.)​ และ​ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)​ ในการนี้ นักเรียนแกนนำเยาวชนได้เข้าร่วมพิธีประดับเข็มเกียรติยศ​ โดย​ พลเอก จรัล กุลละวณิชย์​ ประธานในพิธี​ เป็นผู้ประดับเข็มเกียรติยศให้แก่ประธานศูนย์ครอบครัวพอเพียง เมื่อวันที่​ 6-8 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ​ ค่ายพักแรม สวนสยาม-ทะเลกรุงเทพ

ขอแสดงความยินดีกับ “นายปกรณ์ ปราบสมรชัย” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ได้คะแนนสูงสุดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับ "นายปกรณ์ ปราบสมรชัย" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ได้คะแนนสูงสุดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 (92.00 คะแนน)

โรงเรียนอุตรดิตถ์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ที่ติดทีมชาติไทยคาราเต้โชโตกัน

โรงเรียนอุตรดิตถ์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ที่ติดทีมชาติไทยคาราเต้โชโตกัน 1.นายสุวภัทร เปียจอย รุ่น KUMITE อายุ 16 – 18 ปี 2.นายเรืองศักดิ์ เชื้อภักดี รุ่น KUMITE อายุ 15 ปี โดยนักเรียนคนเก่งทั้งสองคนจะเข้าร่วมแข่งขันรายการชิงแชมป์โชโตกันเอเชีย โอชีเนีย JKA ASIA OCEANIA 2019 ในเดือนสิงหาคม 2562 นี้

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ได้ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 3 คน ดังนี้

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ได้ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 3 คน ดังนี้ 585

📣นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ โรงเรียนอุตรดิตถ์ คว้ารางวัล “🥈1 เหรียญเงิน และ 🎖2 รางวัลชมเชย”

📣นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ โรงเรียนอุตรดิตถ์ คว้ารางวัล “🥈1 เหรียญเงิน และ 🎖2 รางวัลชมเชย” จากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบสอง ระดับประเทศ) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภาสกร วงษ์เวียงจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 สอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 ได้คะแนนสูงสุดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 (96 คะแนน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภาสกร วงษ์เวียงจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 สอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 ได้คะแนนสูงสุดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 (96 คะแนน) 701

ขอแสดงความยินดีกับ “นายภูบดินทร์ พุทธา” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สอบ O-NET วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2561 ได้ คะแนนสูงที่สุดเป็นลำดับที่ 1 ในจังหวัดอุตรดิตถ์ จากนักเรียนทั้งหมด 2,153 คน และคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนอุตรดิตถ์ มากกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ถึง 10.69 คะแนน

"วาระดีวันเลิศประเสริฐสิทธิ์ มวลมิ่งมิตรชมชื่นรื่นสมอง คะแนนโอเน็ตประกาศแล้วจ้ะน้องน้อง ศิษย์ อต. ไม่เป็นสอง ต้องชมเชย ภูบดินทร์ พุทธา น่าชื่นจิต ครูอาจารย์ ลุ้นศิษย์ เอาละเหวย ภาษาไทย อต. เก่งอย่างเคย สุดยอดเลย น้ำเงินชมพู คู่แผ่นดิน"

Top