ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการพิจารณาคัดเลือกประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านศิลปะ ด้านนาฏศิลป์ และด้านความสามารถพิเศษอื่นๆ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกาา 2563

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการพิจารณาคัดเลืRead More…

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ๖ ชั้น (ครั้งที่ ๒)

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิRead More…

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ๖ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิRead More…

ตรวจสอบสถานะการสมัครเรียนผ่านระบบสมัครเรียนออนไลน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์

สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ตามลิงก์ที่แนบ
 
ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ Read More…

คู่มือแนะนำการใช้งานระบบสมัครเรียนออนไลน์โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2563

คู่มือแนะนำการใช้งานระบบสมัครเรียนออนไลน์โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกRead More…

ขั้นตอนการสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์โรงเรียนอุตรดิตถ์

ขั้นตอนการสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์โรงเรียนอุตรดิตถ์ผ่านเว็บไซต์  Read More…

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ Read More…

ปฏิทินการรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอุตรดิตถ์

ปฏิทินการรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอุตรดิตถ์
คลิRead More…

เตรียมพร้อม!! สมัครเรียน 2563 สมัครเรียน ผ่านระบบออนไลน์

เตรียมพร้อม!! สมัครเรียน 2563
โรงเรียนอุตรดิตถ์กำหนดรับสมัครนักเรียนห้องRead More…