โรงเรียนอุตรดิตถ์เรียกบัญชีสำรอง ม.1 ครั้งที่ 2

ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกRead More…

โรงเรียนอุตรดิตถ์เรียกบัญชีสำรอง ม.4 ครั้งที่ 2

ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกRead More…

โรงเรียนอุตรดิตถ์เรียกบัญชีสำรอง ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกRead More…

โรงเรียนอุตรดิตถ์เรียกบัญชีสำรอง ระดับชั้น ม.1 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกRead More…

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง แผนการเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์เรื่อง แผนการเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกRead More…

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษRead More…

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องปกติ ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกRead More…

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่องรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลืRead More…

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกตRead More…