📢ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การเรียกนักเรียนที่สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การเรียกนักเรียนที่สอบคัดเลือกนักเรีRead More…

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การเรียกนักเรียนที่สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 มารายงานตัวและมอบตัว

📢ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์เรื่อง การเรียกนักเรียนที่สอบคัดเลือกนักเRead More…

>>ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง<<โรงเรียนอุตรดิตถ์ปฏิบัติตามแนวทางการจัดสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนอุตรดิตถ์ปฏิบัติตามแนวทางการจัดสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ของRead More…

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ให้นักเรียนชั้น ม.3 ประเภทโควตา 3.00 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 มารายงานตัว

ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีกทีRead More…

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง เรียกบัญชีสำรองนักเรียนชั้น ม.3 ประเภทโควตา 3.00 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562 Read More…

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม. 1 และ ชั้น ม. 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือRead More…

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการพิจารณาคัดเลือกประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านศิลปะ ด้านนาฏศิลป์ และด้านความสามารถพิเศษอื่นๆ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกาา 2563

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการพิจารณาคัดเลืRead More…

ตรวจสอบสถานะการสมัครเรียนผ่านระบบสมัครเรียนออนไลน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์

สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ตามลิงก์ที่แนบ
 
ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ Read More…

คู่มือแนะนำการใช้งานระบบสมัครเรียนออนไลน์โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2563

คู่มือแนะนำการใช้งานระบบสมัครเรียนออนไลน์โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกRead More…

ขั้นตอนการสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์โรงเรียนอุตรดิตถ์

ขั้นตอนการสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์โรงเรียนอุตรดิตถ์ผ่านเว็บไซต์  Read More…