ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนดนตรี และศิลปะ ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

                  ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลRead More…

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนดนตรี และศิลปะ ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

                 ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศรับนัRead More…

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนดนตรี ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนดนตรี ศิลปะ มัธRead More…

ประกาศรายชื่อนักเรียนอันดับสำรอง ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

📣 ประกาศรายชื่อนักเรียนอันดับสำรอง ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 (เพิ่Read More…

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรายงานตัว ม.1 และ ม.4 (สำหรับนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์แล้วเท่านั้น กรณีเอกสารตกหล่น)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรายงานตัว ม.1 และ ม.4 (สำหรับนักเรียนที่ยืนยันสิRead More…

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 คลิกที่Read More…

ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีกRead More…

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนดนตรี ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนดนตรี Read More…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2565

         ตามประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียRead More…