โรงเรียนอุตรดิตถ์เปิดระบบกรอกใบสมัครออนไลน์ สมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอุตรดิตถ์เปิดระบบกรอกใบสมัครออนไลน์สมัครหRead More…

ปฎิทินการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2563

ปฎิทินการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึRead More…

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ด้วยโรงเรียนอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าห้องRead More…

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ด้วยโรงเรียนอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าห้องRead More…