ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ได้ 100 คะแนนเต็ม

🎉โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Read More…

นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบสอง ระดับประเทศ)

นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาตRead More…

นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ “S-M-E Contest ปีการศึกษา 2562”

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนRead More…

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำRead More…

งานนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดชุดการแสดง “ฟ้อนขันดอก”

วันที่ 23 มกราคม 2563 งานนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดชุดการแสRead More…

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ดร.บัญชร จันทร์ดา เป็นเกียรติขึ้นมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 15 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ดร.บัญชร จันทร์ดา เป็นเกRead More…

📣นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ (Gifted Math) ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 – 12 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และโครงการห้องเรียนRead More…