ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสมัครทดสอบวัดความรู้”โครงการเพชรท่าเหนือ” ปีการศึกษา 2564

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ (เพิ่มเติม…)Read More…

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ได้ 100 คะแนนเต็ม

🎉โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Read More…

นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบสอง ระดับประเทศ)

นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาตRead More…

นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ “S-M-E Contest ปีการศึกษา 2562”

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนRead More…

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำRead More…

งานนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดชุดการแสดง “ฟ้อนขันดอก”

วันที่ 23 มกราคม 2563 งานนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดชุดการแสRead More…