รายงานสถานการณ์เฝ้าระวัง Covid-19 วันที่ 31 มี.ค. 2563

รายงานสถานการณ์เฝ้าระวัง covid-19 ครูและบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์ วันที่ 31 มRead More…

รายงานสถานการณ์เฝ้าระวัง covid-19 วันที่ 30 มี.ค.2563

รายงานสถานการณ์เฝ้าระวัง covid-19 ครูและบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์ วันที่ 30 มRead More…

รายงานสถานการณ์เฝ้าระวัง covid-19 วันที่ 29 มี.ค.2563

รายงานสถานการณ์เฝ้าระวัง covid-19 ครูและบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์ วันที่ 29 มRead More…

รายงานสถานการณ์เฝ้าระวัง covid-19 วันที่ 28 มี.ค.2563

รายงานสถานการณ์เฝ้าระวัง covid-19 ครูและบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์ วันที่ 28 มRead More…

รายงานสถานการณ์เฝ้าระวัง covid-19 วันที่ 27 มี.ค.2563

รายงานสถานการณ์เฝ้าระวัง covid-19 ครูและบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์ วันที่ 27 มRead More…

สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 มีนาคม 2563 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าRead More…

สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 7 มีนาคม 2563 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าRead More…