เผยแพร่ผลงาน นางนฎานิษฐ์ มีศิริพันธุ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ โดยกRead More…

เผยแพร่ผลงาน นางนฎานิษฐ์ มีศิริพันธุ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

เผยแพร่ผลงาน นางนฎานิษฐ์ มีศิริพันธุ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญกาRead More…

เผยแพร่ผลงาน ของนางสาวฐปนีย์ พันธชาติ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เผยแพร่ผลงาน ของนางสาวฐปนีย์ พันธชาติ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการRead More…