📣📣การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒📣📣

วันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิRead More…

กิจกรรม Open House 2020 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 111 ปี เปิดเส้นทางฝัน ก้าวสู่วันอนาคต “Embrance a Challenge, change for a future”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม Open House 2020โรงเรียนอุตรดิRead More…

งานชุมนุมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ” 111 ปี โรงเรียนอุตรดิตถ์ “

วันที่ 20-22 มกราคม 2563 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือสามัญรRead More…

ทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ กับโครงการมีเดียคิดส์อวอร์ด

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมกับโรงเรียนมีเดียคิดส์ จัดโครงการมีเดียคิดส์อRead More…

📣ค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อสถาบันการศึกษาต่าง ๆ สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3🎉

วันที่ 16 – 19 มกราคม 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโRead More…

📣📣การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3📣📣

วันที่ 13-17 มกราคม 2563 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประRead More…

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ

📣กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมพRead More…

📣มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม ร่วมกับ โรงเรียนอุตรดิตถ์🎉 🏖“ประกวดภาพถ่ายเชิงอนุรักษ์”🏝 ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตรกว่า 1,200 บาท .

🎉ผลการประกวด ดังต่อไปนี้🎉🥇รางวัลชนะเลิศ (500 บาท)ชื่อภาพ “ลมหายใจแRead More…