📣📣พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลทดแทนบุญคุณแผ่นดิน📣📣

วันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ รด.จิตอาสา นศท. ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๖๐ นาย ช่วยงRead More…

📣📣กิจกรรมจิตอาสา “เราทำ ความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”📣📣

วันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. รด.จิตอาสา นศท. ชั้นปีที่ Read More…

โรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น. ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถRead More…

📣📣กิจกรรมโครงการเดิน-วิ่งการกุศล “วิ่งเพื่อน้อง” มินิมาราธอน ครั้งที่1📣📣

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00-19.00 น. และวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 03.30 น. นักศึกษาวิRead More…

📣📣การฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2562 📣📣

วันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย,หญิง) ชั้นปีที่ 2, 3 เข้ารับการฝึRead More…

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ที่ประสงค์จะเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร’62

ประกาศจากสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียRead More…