2 เมษายน วันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชประวัติ พระราชสมภพ             สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กRead More…

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนดนตรี ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนดนตรี Read More…

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ศิษย์เก่าโรงเรียนอตรดิตถ์ทุกรุ่น รวมน้ำใจสร้างพลังการให้ที่ยิ่งใหญ่ โดยการร่วมเป็นเจ้าภาพการทอดผ้าป่าการศึกษา

Read More…

ประกาศรายชื่อนักเรียนอันดับสำรองที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอประกาศรายชื่อนักเรียนอันดับสำรองที่ได้รับสิทธิ์Read More…

ประกาศรายชื่อนักเรียนอันดับสำรองที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอประกาศรายชื่อนักเรียนอันดับสำรองที่ได้รับสิทธิ์Read More…

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2565

  ประกาศรายชื่อ ชั้น ม.1    วันที่ 8 มี.ค.65   ประกาศรายชื่อ ชั้น ม.4    วRead More…