📣📣 ทูบีอุตรดิตถ์ เรียนรู้ในทูบีแคมป์ #23 📣📣

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ส่งแกนนำสมาชิกร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER CAMP ครั้งที่Read More…

โครงการน้ำเงิน​-ชมพู​ ปันน้ำใจสานสายใยเพื่อน้องคนพิเศษ​ ปีที่​ 7​

โครงการน้ำเงิน​-ชมพู​ ปันน้ำใจสานสายใยเพื่อน้องคนพิเศษ​ ปีที่​ 7​ โดยคRead More…

ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล

วันที่ 11 กันยายน 2562 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่Read More…

คณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรRead More…

“โครงการอบรมผู้นำนักเรียน ส่งเสริมประชาธิปไตย”

วันที่ 4 กันยายน 2562 หน่วยฝึกนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนอุRead More…

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมสอนเสริมด้านภาษาอังกฤษ Gifted English แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ห้องเรียนพิเศษ

24 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมสอนเสริมด้านRead More…

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ระดับภาคเหนือ

วันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุตรดิRead More…