คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > อบรม/สัมนา

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 10 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ พานักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และ 1/2 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 10 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2234

“กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง IEP ” ให้กับนักเรียน ม.1/3 และ ม.4/3

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ IEP ได้จัด "กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง IEP " ให้กับนักเรียน ม.1/3 และ ม.4/3 2415

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 10 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ พานักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 10 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1859

🎉🎉 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 🎉🎉

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ โรงเรียนอุตรดิตถ์ พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1706

โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1841

ประธาน AFS เขตอุตรดิตถ์ ดร.บัญชร จันทร์ดา มอบรางวัล AFS ดีเด่น เขตอุตรดิตถ์ แก่ คุณครูนิตยา แก้วทองมา จากมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทยนานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ประธาน AFS เขตอุตรดิตถ์ ดร.บัญชร จันทร์ดา มอบรางวัล AFS ดีเด่น เขตอุตรดิตถ์ แก่ คุณครูนิตยา แก้วทองมา จากมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทยนานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2562 ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    

📣ลูกเสือ อ.ต. เข้าค่ายที่เชียงใหม่📣

วันที่ 1-5 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์ นำผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคเหนือ) ณ สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว - งานลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์    

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดอบรมแกนนำ สมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดอบรมแกนนำ สมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์กล่าวให้โอวาทกับนักเรียนในการอบรม โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์    

ค่ายการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ INTENSIVE ENGLISH PROGRAM (IEP) : “Strong English Skills Start Today!”

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ IEP กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้จัดจัดค่ายการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ "Strong English Skills Start Today!" ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ INTENSIVE ENGLISH PROGRAM (IEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที1/3 และชั้นมัธยมศึกษาปีทีา 4/3 1355

📣นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ (Gifted Math) ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์(Gifted Math) 1345

Top