คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > อบรม/สัมนา

📣มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม ร่วมกับ โรงเรียนอุตรดิตถ์🎉 🏖“ประกวดภาพถ่ายเชิงอนุรักษ์”🏝 ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตรกว่า 1,200 บาท .

🎉ผลการประกวด ดังต่อไปนี้🎉🥇รางวัลชนะเลิศ (500 บาท)ชื่อภาพ “ลมหายใจแห่งการเรียนรู้” 🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (300 บาท)ชื่อภาพ “การเดินทางของฉันและเธอ คือ การเรียนรู้”🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (200 บาท)ชื่อภาพ “เช้านี้ที่เกาะทะลุ”🏅รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (200 บาท)ชื่อภาพ “เส้นทางมีเป็นร้อยเป็นหมื่นให้เราไป”.‼️ให้นักเรียนเจ้าของผลงานติดต่อรับรางวัลที่สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ (ห้อง 536) ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. หากไม่มาติดต่อภายในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์.📌ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์จากคุณปรีดา เจริญพักตร์ ประธานมูลนิธิฯ และคุณเผ่าพิพัธ เจริญพักตร์ เลขาธิการมูลนิธิฯ📌 ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์    

📣📣 ทูบีอุตรดิตถ์ เรียนรู้ในทูบีแคมป์ #23 📣📣

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ส่งแกนนำสมาชิกร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER CAMP ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 20 - 25 ตุลาคม 2562 ณ เดอะไพน์รีสอร์ต ปทุมธานี

📣ค่ายหัวแหลม ค่าย 1 และค่าย 2

วันที่ 6 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) พานักเรียนในโครงการ ฯ จำนวน 25 คน เข้าร่วมค่ายหัวแหลม ค่าย 1 และ ค่าย 2 ณ บ้านหัวแหลม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีครูนวรัตน์ เกตุศรี ครูดวงกมล อภิเดช ครูวงกต จุลรังสี และครูสุทธิรัตน์ อินมา เป็นผู้ควบคุมดูแลในครั้งนี้ ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์    

โครงการน้ำเงิน​-ชมพู​ ปันน้ำใจสานสายใยเพื่อน้องคนพิเศษ​ ปีที่​ 7​

โครงการน้ำเงิน​-ชมพู​ ปันน้ำใจสานสายใยเพื่อน้องคนพิเศษ​ ปีที่​ 7​ โดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์​ จัดกิจกรรมนันทนาการสร้างสุข​ บริจาคสิ่งของเลี้ยงอาหารว่างและอาหารกลางวันให้น้องๆในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์​ วันจันทร์ที่​ 1ตุลาคม​ 2562​ ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์    

ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล

วันที่ 11 กันยายน 2562 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล โดยนายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานในพิธีเปิดเปิด 4670

คณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 4629

“โครงการอบรมผู้นำนักเรียน ส่งเสริมประชาธิปไตย”

วันที่ 4 กันยายน 2562 หน่วยฝึกนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ห้องเรียนละ 2 คน 4635

กิจกรรม English Fun Day Trip

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English Program: IEP) จัดกิจกรรม English Fun Day Trip ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และ 4/3 เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติในเชิงบวกของผู้เรียนที่มีต่อภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ในสถานการณ์จริงภายนอกห้องเรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ     ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ ห้องเรียนพิเศษIntensive English Program (IEP)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมสอนเสริมด้านภาษาอังกฤษ Gifted English แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ห้องเรียนพิเศษ

24 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมสอนเสริมด้านภาษาอังกฤษ Gifted English แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ห้องเรียนพิเศษ 4154

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ระดับภาคเหนือ

วันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ระดับภาคเหนือ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะทางวิชาการ ด้านภาษาอังกฤษ 4146

Top