คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > กิจกรรม นศท.

โรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น. ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5087

📣📣กิจกรรมโครงการเดิน-วิ่งการกุศล “วิ่งเพื่อน้อง” มินิมาราธอน ครั้งที่1📣📣

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00-19.00 น. และวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 03.30 น. นักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 50 นาย ช่วยงานดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัย ภายในสนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) ที่ทำการจัดกิจกรรมในโครงการเดิน-วิ่งการกุศล “วิ่งเพื่อน้อง” Running for the younger 2191

📣📣การฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2562 📣📣

วันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย,หญิง) ชั้นปีที่ 2, 3 เข้ารับการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชาประจำปีการศึกษา 2562 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 35 อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 2173

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ที่ประสงค์จะเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร’62

ประกาศจากสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ที่ประสงค์จะเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร'62 เตรียมตัวให้พร้อมในช่วงปิดเทอมดังนี้ 1.เตรียมตัวด้านสมรรถภาพร่างกายตามตาราง(pointing down) 2.เตรียมขนาดร่างกายตามตาราง(pointing down) 3.เตรียมสำเนาปพ.1 4.เตรียมสำเนาทะเบียนบ้าน (ตนเอง+บิดา+มารดา) หมายเหตุ : ข้อ1-4 เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยเวลาในการเตรียมตัวล่วงหน้า..และมักพบปัญหาอยู่เสมอ และหลักฐานอื่นๆจะแจ้งอีกครั้งในช่วงเปิดภาคเรียน

Top