ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านศิลปะ ด้านนาฏศิลป์ และด้านความสามารถพิเศษอื่น ๆ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลRead More…

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ให้นักเรียนชั้น ม.3 ประเภทโควตา 3.00 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 มารายงานตัว

ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีกทีRead More…

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง เรียกบัญชีสำรองนักเรียนชั้น ม.3 ประเภทโควตา 3.00 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562 Read More…

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม. 1 และ ชั้น ม. 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือRead More…

ตรวจสอบสถานะการสมัครเรียนผ่านระบบสมัครเรียนออนไลน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์

สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ตามลิงก์ที่แนบ
 
ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ Read More…

วีดีโอสาธิตการสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2563 “

“วีดีโอสาธิตการสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Read More…

“วีดีโอสาธิตการสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2563 “

“วีดีโอสาธิตการสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Read More…

คู่มือแนะนำการใช้งานระบบสมัครเรียนออนไลน์โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2563

คู่มือแนะนำการใช้งานระบบสมัครเรียนออนไลน์โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกRead More…

ขั้นตอนการสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์โรงเรียนอุตรดิตถ์

ขั้นตอนการสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์โรงเรียนอุตรดิตถ์ผ่านเว็บไซต์  Read More…

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ Read More…