พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษาปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอุตรดิตถ์

โรงเรียนอุตรดิตถ์ เปิดให้ท่านสามารถชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาได้แล้วโRead More…

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์ 

       ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหRead More…

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนดนตรี และศิลปะ ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

                  ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลRead More…

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนดนตรี และศิลปะ ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

                 ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศรับนัRead More…

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนดนตรี ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนดนตรี ศิลปะ มัธRead More…