นางรุ่งรัตน์ วาทหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครูประจำปี 2563

วันที่ 16 มกราคม 2563 นางรุ่งรัตน์ วาทหงษ์ รองผู้อำนวยการRead More…

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ด้วยโรงเรียนอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าห้องRead More…

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ด้วยโรงเรียนอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าห้องRead More…

📢📣ประกาศผลการสอบ “เพชรท่าเหนือ” ประจำปีการศึกษา 2562🎉

ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการจัดสอบนักเรียนRead More…

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ดร.บัญชร จันทร์ดา เป็นเกียรติขึ้นมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 15 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ดร.บัญRead More…

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 108 ทุนๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท

วันที่ 14 มกราคม 2563 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรีRead More…

โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นสนามสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 12 มกราคม 2563โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นสนามสอบการแข่Read More…

📣นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ (Gifted Math) ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 – 12 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์แลRead More…