ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรRead More…

เผยแพร่ผลงาน ของนางสาวฐปนีย์ พันธชาติ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เผยแพร่ผลงาน ของนางสาวฐปนีย์ พันธชาติ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการRead More…

รร.อุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

            โรงเรียนอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 ผ่าRead More…

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศRead More…

📢 ประกาศผลการทดสอบความรู้ “เพชรท่าเหนือ” ประจำปีการศึกษา 2563

โดยผู้เข้าสอบสามารถพิมพ์เกียร์ติบัตรและแบบรายงานผลคะแนนรายบุคคลไRead More…