ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนดนตรี และศิลปะ ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

สมัครเรียน 2565

                  ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนดนตรี และศิลปะ ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนดนตรีและศิลปะเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) และดำเนินการคัดเลือกแล้วนั้น โรงเรียนอุตรติตถ์ จึงประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนตนตรีและศิลปะ (เพิ่มเติม) ดังนี้

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น