ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนดนตรี ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

สมัครเรียน 2565

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนดนตรี ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อฯ และรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แล้วนั้น แผนการเรียนห้องเรียน ดนตรี – ศิลปะ มีจำนวนนักเรียนไม่ครบตามแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในการนี้โรงเรียนอุตรดิตถ์ จึงประกาศให้นักเรียนที่สอบได้ลำดับสำรองตามรายชื่อแนบท้าย ประกาศฉบับนี้ แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ แผนการเรียนห้องเรียนดนตรี – ศิลปะ เพิ่มเติม ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 

คลิกเพื่ออ่านประกาศ

 

กำหนดการ

✅ วันที่ 12 – 15 เมษายน 2565

ยื่นความประสงค์ เข้ารับการคัดเลือก ทาง QR Code แบบฟอร์ม

✅ วันที่ 18 เมษายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกฯ
✅ วันที่ 20 เมษายน 2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส่งแฟ้มสะสมผลงาน และสอบสัมภาษณ์
✅ วันที่ 21 เมษายน 2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส่งแฟ้มสะสมผลงาน และสอบสัมภาษณ์
✅ วันที่ 22 เมษายน 2565
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับเพิ่มจำนวน 18 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับเพิ่มจำนวน 30 คน
✅ วันที่ 23 เมษายน 2565
รายงานตัว และดาวน์โหลดเอกสารมอบตัว

✅ วันที่ 26 เมษายน 2565 มอบตัว

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น