เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ สมัครเรียน 2565

ด้วยโรงเรียนอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รับนักเรียนชายและนักเรียนหญิง รวมจำนวน ๓๖๐ คน
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รับนักเรียนชายและนักเรียนหญิง รวมจำนวน ๓๒๐ คน

 

คลิกที่นี่เพื่อศึกษาประกาศรับสมัคร

 

คลิกที่นี่เพื่อศึกษาปฏิทินการรับสมัคร

 

คลิกที่นี่เพื่อไปยังเว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น