ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ และ แนวทางปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ สมัครเรียน 2565

    ตามประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรี่ยนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และกำหนดให้มีการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น บัดนี้โรงเรียนอุตรดิตถ์ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยให้นักเรียนปฏิบัติตามแนบท้ายประกาศนี้

 

ดาว์นโหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (เพิ่มเติม)

 

ดาว์นโหลดข้อปฏิบัติในการเข้าสอบของนักเรียนผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น