เผยแพร่ผลงาน นางนฎานิษฐ์ มีศิริพันธุ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ โดยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประเภทของผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านผลงานวิจัยในชั้นเรียน

เผยแพร่ผลงาน
Best Practice

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น