เผยแพร่ผลงาน นางนฎานิษฐ์ มีศิริพันธุ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงาน นางนฎานิษฐ์ มีศิริพันธุ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา 21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปกแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น