เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องนํ้าครู-นักเรียนอาคาร ๕ และรางระบายนํ้าตามประกาศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔
โรงเรียนอุตรดิตถ์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องนํ้าครู-นักเรียนอาคาร ๕ และ รางระบายนํ้า ณ อาคาร ๒อาคาร ๔ อาคาร ๕ และรางนํ้าหลังอาคาร ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

คลิกเพื่ออ่านประกาศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น