ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องวิทยาศาสตร์

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องน้ำและรางระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ตามประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องน้ำครู นักเรียนอาคา 5 และรางระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น