เอกสารเผยแพร่ งานประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่งานประกันคุณภาพ
SAR2562_UTD
คู่มืองานประกัน อ.ต.2562
ประกาศมาตรฐานและค่าเป้าหมาย
รายงานฉบับสมบรูณ์โรงเรียนอุตรดิตถ์(สมศ รอบ1)
รายงานฉบับสมบรูณ์โรงเรียนอุตรดิตถ์(สมศ รอบ2)
รายงานฉบับสมบรูณ์โรงเรียนอุตรดิตถ์(สมศ รอบ3)
รายงานฉบับสมบรูณ์โรงเรียนอุตรดิตถ์(สมศ รอบ4)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น