ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ให้นักเรียนชั้น ม.3 ประเภทโควตา 3.00 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 มารายงานตัว

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ สมัครเรียน 2563

ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีกที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  โดยพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชา 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 และจากแผนการเรียนที่เลือก ตามเกณฑ์ที่กำหนด

โรงเรียนอุตรดิตถ์จึงขอประกาศให้นักเรียนประเภทโควตา 3.00 ที่ผ่านดังรายชื่อในเอกสารแนบท้ายนี้

 

>>คลิกเพื่ออ่านประกาศ<<

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น