ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม. 1 และ ชั้น ม. 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2563

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ สมัครเรียน 2563

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม. 1 และ ชั้น ม.4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2563

ตามประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2563

ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2563 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 บัดนี้โรงเรียนอุตรดิตถ์ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามแนบท้ายประกาศนี้

เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหารายชื่อ ใช้วิธีการกดปุ่ม Ctrl + f  ใช้เมื่อต้องการค้นหาชื่อผู้สมัครหรือข้อความที่ต้องการค้นหา

>>คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ<<

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น