ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการพิจารณาคัดเลือกประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านศิลปะ ด้านนาฏศิลป์ และด้านความสามารถพิเศษอื่นๆ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกาา 2563

สมัครเรียน 2563
ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการพิจารณาคัดเลือกประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านศิลปะ ด้านนาฏศิลป์ และด้านความสามารถพิเศษอื่นๆ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2563 ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 นั้น โรงเรียนอุตรดิตถ์ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการพิจารณาคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านศิลปะ ด้านนาฏศิลป์ และด้านความสามารถพิเศษอื่น ๆ ดังนี้


>>คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ<<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น