ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ๖ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ๖ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอุตรดิตถ์มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ๖ ชั้น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖,๔๔๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบหกล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น