ขั้นตอนการสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์โรงเรียนอุตรดิตถ์

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ สมัครเรียน 2563

🖥📌ขั้นตอนการสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์โรงเรียนอุตรดิตถ์
ผ่านเว็บไซต์ 👉 https://www.utd.ac.th ระหว่างวันที่ 3-12 พ.ค. 2563
✅
1.ศึกษาข้อมูลในประกาศรับสมัครโดยละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
🚩เตรียมเอกสารหลักฐานการสมัครตามประกาศรับสมัคร เพื่อใช้ในการอัพโหลดให้ครบถ้วนก่อนกรอกข้อมูล (โดยวิธีการสแกนเอกสารเป็นไฟล์รูปภาพ *.png, *.jpg หรือ*.jpeg)
🚩เอกสารที่เป็นสำเนาต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับก่อนสแกน
🚩เอกสารหลักฐานการสมัครตัวจริง และสำเนาที่อัพโหลดในระบบออนไลน์ ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับรายงานตัวและมอบตัว
✅2.กรอกข้อมูลการสมัครและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
✅3.ยืนยันการบันทึกข้อมูล และพิมพ์ใบสมัคร
✅4.อัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร
✅5.ตรวจสอบสถานะการสมัคร
✅6.ติดตามประกาศ และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น