ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ สมัครเรียน 2563

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
      ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การรับนักเรียนสอดคล้องกับแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๑๕๔๘ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ จึงยกเลิกประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียน ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ และให้ใช้ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับนี้แทน ดังนี้

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *