เลื่อน! การรับสมัครเรียนห้องเรียนปกติ

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ สมัครเรียน 2563

เลื่อน! การรับสมัครเรียนห้องเรียนปกติ
โรงเรียนอุตรดิตถ์เลื่อนการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2563 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๑๕๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการตามมติคณะรัฐมนตรี มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)โดยเลื่อนไปจนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
โรงเรียนอุตรดิตถ์ขอเลื่อนการเปิดระบบการกรอกใบสมัครออนไลน์ในเว็บไซต์ หากระบบเปิดแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศ สพฐ

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนได้ทาง
www.utd.ac.th
Facebook : โรงเรียนอุตรดิตถ์
Facebook : ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น