ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภาสกร วงษ์เวียงจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 สอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 ได้คะแนนสูงสุดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 (96 คะแนน)

คนเก่งของเรา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภาสกร วงษ์เวียงจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
สอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561
ได้คะแนนสูงสุดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 (96 คะแนน)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น