📢📣ประกาศผลการสอบ “เพชรท่าเหนือ” ประจำปีการศึกษา 2562🎉

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการจัดสอบนักเรียนในโครงการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ “เพชรท่าเหนือ” ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563 แล้วนั้น โรงเรียนอุตรดิตถ์ จึงประกาศผลการสอบโครงการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ “เพชรท่าเหนือ” รายละเอียดในประกาศผลการสอบฯ แนบท้ายประกาศนี้

📌ให้นักเรียนที่ได้คะแนนรวมอันดับที่ 1 และนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกของวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มารายงานตัวเพื่อรับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ในวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 055-411104 ต่อ 123

📌📌สำหรับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตร์ ลำดับที่ 1 – 354 วิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 1 – 550 และวิชาภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 1 – 462 สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้บนเว็บไซต์โรงเรียนอุตรดิตถ์ www.utd.ac.th ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

📌📌📌รายชื่อนักเรียนที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร
การทดสอบความรู้โครงการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ “เพชรท่าเหนือ” ประจำปีการศึกษา 2562

รางวัลคะแนนรวมสูงสุด
เด็กหญิงพิมพ์พันดาว พุทธรักษ์ขิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รางวัลคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกของวิชาคณิตศาสตร์
1. เด็กหญิงพิมพ์พันดาว พุทธรักษ์ขิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2. เด็กชายกรัณ คล้ำชื่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
3. เด็กหญิงรวินท์ สุภสีมากุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

รางวัลคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกของวิชาวิทยาศาสตร์
1. เด็กหญิงวิรัลพัชร พันไพศาล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
2. เด็กชายธนกฤต เทียนไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3. เด็กหญิงพิมพ์พันดาว พุทธรักษ์ขิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รางวัลคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกของวิชาภาษาอังกฤษ
1. เด็กหญิงกษมา นนทวาสี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2. เด็กหญิงพิมพ์พันดาว พุทธรักษ์ขิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3. เด็กหญิงนนธกร วานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เด็กชายกมนนัทธ์ สุขอร่าม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เด็กชายปฏิภาณ สุทะตั้ง โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา

ให้นักเรียนมารายงานตัวเพื่อรับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ในวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอุตรดิตถ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *